0535 014 66 49

Pomem Adaylarına Müjde Ön Lisans Mezunları Pomem Sınavlarına Girebilecek

Ön lisans mezunları artık Pomem sınavlarına girebilecekler..

[5.02.2018 18:38:50]

Pomem sınavlarına girip polis olmak isteyen adaylara mutlu haber sonunda geldi. Polis Meslek Eğitim Merkezi sınavlarına artık ön lisans mezunlarınında başvuru yapma hakkı resmi olarak tescillenmiş oldu. Resmi gazeteden yayınlanan bildiri ile ön lisans mezunlarıda artık  Pomem sınavlarına başvuruda bulunabilecekler. Adayların beklediği haber sonunda gelmiş oldu. Peki Ön lisans Pomem başvuru şartları neler.

Pomem Başvuru Şartları

1) Türkiye Cumhiriyeti vatandaşı olmak,

2) Ön lisans (2 yıllık), lisans (4 yıllık) üniversite mezunu veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen ve denkliği bulunan yurtdışındaki kurumlarından mezun olmak,

3) ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden 60,00 puan, ön lisans mezunları için yapılan KPSS ön lisans puanı P93 puan türünden 70,00 puan veya üzerinde puan almış olmak,

4) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için KPSS lisans puanı P3 puan türünden 48,00 ve yukarısı puan almak, KPSS ön lisans puanı P93 puan türünden 56,00 ve yukarı  puan almak, (Emniyet Teşkilatında çalışan ve emekli olan eş ve çocuklar bu kapsamda yer almamaktadır.)

5) 18 yaşından sonra yapılan yaş düzeltme işlemlerinde , düzeltilmeden önceki yaş dikkate alınmaktadır. Sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak

6) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18-27 arasında olmak,

7) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya yasal bir engeli bulunmamak,

8) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönünden bir engeli bulunmamak,

9) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

A) Kasten bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi 12 ay veya daha uzun süreyle hapis cezasına bulunmamak,

B) devletin güvenliğine karşı suç, Anayasal düzeni bozan ve bu düzenin işleyişine karşı suç işlemek, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı hapse mahküm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturması bulunmamak veya kovuşturması haksız veya anlaşma yolu olmadan sonuçlandırmak,

10) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

11) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

12) Alkol, uyuşturucu veya yasal olmayan  madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş olmak veya görüyor olmamak,

13) Kamu haklarını kullanmaktan bir yoksunluğu olmamak,

14) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından atılmamış olmak,

15) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması pozitif olmak.

16) Erkek adaylar için 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre askerlikle ilişiği bulunmamak.

NOT: EMNİYET TEŞKİLATI ÇALIŞANINDAN ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN, 1.DERECE YAKINLARINDAN SINAV ÜCRETİ ALINMAYACAKTIR.

NOT: Başvuru ve Sınav Merkezine gelen adayların; telefon, ses cihazı, görüntü cihazı, kayıt cihazı veya benzeri elektronik eşya bulundurmaları yasaktır. 

ÖNLİSANS MEZUNLARI NASIL POLİS OLUR


Diğer Haberler